Fructus doo & Brand Care

Fructus doo & Brand Care

Efikasan merchandising kojim obezbeđujemo vidljivost na dostupnim pozicijama je ključan za povećanje prodaje. Uz to pružanje sjajnog iskustva tokom kupovine i stvaranje lojalnosti kroz kvalitet proizvoda doprinosimo postizanju prednosti u konkurentnoj industriji. Međutim, nije uvek moguće da kompanija ima dostupne ljude na terenu i da obilaze sve objekte u kojima se nalaze njihovi proizvodi.

Kod proizvoda koji imaju velik obrt znači da se svakodnevno mora pratiti situacija. Sa trenutnim stanjem na tržištu primećujemo da sve više prodavaca smanjuje broj stalno zaposlenih kako bi uštedeli troškove. Zaključujete da tako dolazi do pritiska na postojeće osoblje da prezentacija na policama bude prema planogramu, ali u praksi upravo ovaj deo trpi utičući tako na celokupno korisničko iskustvo.

Kategorija toplih napitaka i čajevi

Čaj kao aromatični napitak je jedan od najkonzumiranijih pića na svetu. Crni i zeleni čaj su najpopularniji čajevi, ali i biljni čajevi dobijaju na značaju. Ovaj napitak se smatra zdravim zbog prisustva brojnih moćnih antioksidanata i minerala kao što su kalijum, mangan, magnezijum i kalcijum i njegovom redovnom konzumacijom pomažemo organizmu u borbi sa brojnim teškoćama koje moderan život nosi.

Iako u našoj kulturi čaj nije bio toliko zastupljen koliko kafa, rast svesti o sopstvenom zdravlju i povećanje raspoloživog dohotka pomogli su tržištu čaja. Štaviše, uvođenje brojnih aroma o kojima sve više znamo su još neki faktori koji pokreću ovu kategoriju i ono što se očekuje jeste porast potražnje sa uvođenjem novih ukusa i sorti.

Istraživanja tokom 2020. godine su pokazala da u Srbiji imamo 75% domaćinstava koja su u posmatranom periodu, kupila čaj, uz prosečnu učestalost od četiri kupovine tokom osam meseci.

Velika prednost industrije čajeva u Srbiji je ta da imamo bogatu floru sa preko 700 biljnih vrsta sa lekovitim svojstvima gde je 400 registrovano kao lekovito bilje i oko 280 vrsta se smatra industrijskom sirovinom. Tako da ponuda na našem tržištu ima samo tendenciju rasta.

Kompanija Fructus

Zamislite da vaša porodica ima takvo vredno znanje o lekovitom bilju da se prenosi sa generacije na generaciju. I zamislite da iz te ljubavi prema poslu rešite da otvorite malu zanatsku radnju iz koje će za nešto više od 20 godina nastati kompanija čije proizvode svaki dom ima.

Tako je nastala kompanija Fructus, koja je prešla put od male radnje do proizvodnog giganta i fabrike koji se prostire na više od 3000 m2.

Kompanija kakvu sada znamo je osnovana 2001. godine sa fokusom na ugovaranje uzgoja, primarnu preradu, promet lekovitim biljem i proizvodnju klasičnih i aromatizovanih čajeva.

Insistirajući na kvalitetu, Fructus je stalno bio u potrazi za savršenim selekcijama ukusa koji će svakog inspirisati da stvori naviku pauze za šoljicu čaja. Sa širokom paletom ukusa od jednostavne kamilice do lista crvenog afričkog grma, stvorena je ponuda koja sa polica mami da se uvek uzme bar jedna kutija za popodnevno uživanje.

Fructus čajevi na policama posle posete Brand Care merchandisera

Pomenuta istraživanja iz 2020. godine govore da je najzastupljeniji maloprodajni format u kategoriji čajeva supermarket sa 26% vrednosnog učešća, a zatim minimarketi sa 23% i tradicionalne prodavnice sa 19%, dok se u hipermarketima potroši oko 16% ukupne potrošnje domaćinstava na čajeve.Znajući da imaju visokofrekventne proizvode, kompanija Fructus je rešila da obezbedi svoje pozicije, a Brand Care se pokazao kao najbolje rešenje da police u svakom trenutku budu reprezentativne.

Naš tim je dobio zadatak da na teritoriji cele Srbije vodi brigu o proizvodima Fructus čajevima.

Na početku saradnje definisali su se ciljevi, a i zadaci koje svaki zastupnik na terenu svakodnevno ima. Kako bi svaka poseta objektu prošla bez propusta definisani su jasni koraci posete :

 • Ulazak u objekat – čekiranje u aplikaciji
 • Pregled redovnih pozicja
 • Pregled sekundarnih pozicija
 • Popis artikla koji nedostaju i koje je potrebno dopuniti
 • Popis cena koje nedostaju
 • Fotografisanje pozicija (pre)
 • Postavka cena koje nedostaju na redovnim i sekundarnim pozicijama (redovne i akcijske)
 • Pregled kratkih rokova
 • Postavka robe po planogramu i standardima izlaganja uz implemetaciju FIFO standarda
 • Fotografisanje redovne i sekundarne pozicije nakon izlaganja svih artikala
 • Čekiranje OOS svih artikala koji su ulistani
 • Prijava nemogućnosti primene planograma
 • Prijava nemogućnosti postavljanja cena
 • Prijava problema sa sekundarnim pozicijama
 • Prijava nemogućnosti primene standarda izlaganja
 • Postavka POS materijala (ukoliko je predviđeno)
 • Sugestivna ili direktna prodaja kroz slanje trebovanja

Ovim koracima poboljšavamo odnos između brenda i trgovaca jer i sa jedne i sa druge strane merchandising tim poboljšava prodaju time što približavamo proizvode potrošačima kroz dostupnost i preglednost.

Statistika Fructus doo

Fructus doo kroz aplikaciju dobija svakodnevno izveštaje o dešavanjima na terenu. Koje objekte obilazimo, koliko često, kako izgledaju police, koje su dodatne pozicije, marketinški materijal. Svi ovi izveštaji se dobijaju u preglednoj excel tabeli uz fotografije polica.

O kvalitetu saradnje govori činjenica da je ova kompanija sa nama od naših prvih obilazaka terena i dobra komunikacija i želja da zajedno ostvarimo sve ciljeve dovelo je do zadovoljstva obe strane.

About The Author

Experienced Chief Executive Officer with a demonstrated history of working in the FMCG industry. Founded and manages several successfully distribution companies in Serbia and the region. Skilled in Field Marketing, Marketing Management, E-commerce, Sales Operations, and Sales Management.