Outsource tim u marketima

Outsource tim u marketima

Kompanija Flory osnovana je 2003. godine u Kruševcu, kao fabrika za proizvodnju instant dečije hrane na bazi žitarica. Proizvodni program je vremenom proširen na širu populaciju, ali isključivo proizvodima koji su prepoznatljivi i deklarisani kao zdrava hrana. Od 2012. godine počinje sa proizvodnjom organske hrane.

Proizvodnja se zasniva na najsavremenijim, svetski priznatim tehnologijama. Poklanjamo veliku pažnju naučnom istraživanju, stručnom osposobljavanju i edukaciji zaposlenih i primeni međunarodnih standarda kvaliteta.

Kroz kupovinu „Know-how“ tehnologije od instituta za hranu Comida Med iz Rozbaha – Nemačka, objedinjeni su iskustvo, znanje i najnovija tehnološka rešenja u oblasti proizvodnje kvalitetne i zdrave hrane za odojčad i malu decu. Kao rezultat sada imamo prepoznatljiv brend na tržištu – Baby King, namenjen deci uzrasta od 4. meseca pa naviše.

Flory je među prvima na ovim prostorima, od 2012. godine ušao u program organske proizvodnje, prvo u oblasti hrane za odojčad i malu decu, a potom nastavio sa razvojem asortimana za širu populaciju. Sertifikovani smo od početka i po RS regulativi, ali i po vrlo strogim propisima EU regulative. Naši dugoročni planovi zasnivaju se upravo na širenju proizvodnog programa organske proizvodnje i želji da imamo lidersku poziciju u ovom segmentu.

Flory angažuje Brand Care kao svog field marketing provajdera u kanalu modern trade-a. Dogorenu su tačne rute i frnkvecija obilasaka svakog objkta u kojima Bran Care radi sledeće:

MERCHANDISING

 • Slaganje robe po planogramu i standrima izlagnja
 • Održavanje police urdnom
 • Postavka cena gde na artiklima sa kojih je skinuta ili otpala
 • Fotografisanje pre i posle posete
 • Odlazak u magacin čekiranje stanje lagera u marketu
 • Evidencija OOS na polici
 • Evidencija redovnih i akcisih cena
 • Postavka POS materijala

PRODJA

 • Trebovanje robe u objektima gde je direktna isporuka
 • Sugestvina prodja u objektima gde je indirektan (centralna) isporuka
 • Evidencija kratiki rokova
 • Evidencija isteklih rokova u objektu

Bradn Care na terenu opremljen je tabovima i softverom koj im omogucava da sve korake posete evidentiraju od fotografisanja do unosa podataka o cena, OOS kao i aktvnostima konkurencije.

Svi podaci su dostupni Flory-u on line i uživo može da prati Brand Care kao da je njihov tim na terenu.

About The Author

Experienced Chief Executive Officer with a demonstrated history of working in the FMCG industry. Founded and manages several successfully distribution companies in Serbia and the region. Skilled in Field Marketing, Marketing Management, E-commerce, Sales Operations, and Sales Management.