Analiza proizvoda u marketima

Case Study

Analiza proizvoda u marketima

Već smo jednom rekli i to ćemo ponoviti: za uspeh proizvoda u maloprodaji potrebno je da se usredsredimo na podatke koje dobijamo sa terena. Oslanjanje na analitiku iz maloprodaja i pouzdane podatke, a ne nagađanje, omogućava vam da pametnije donosite odluke o tome na šta se usredsrediti za veću dobit, boljem zadovoljstvu kupaca i svakako

Read More...

Značaj podataka koji dobijate sa terena

Brand Care klijenti znaju da u svakom trenutku mogu da prate dešavanja i da imaju uvid u sve procese na terenu. Znaju koje objekte obilazimo, kako izgledaju police, koja je učestalost obilazaka objekata, koje su dodatne pozicije… Sve to može da se vidi i sve je zasnovano na već zadatim parametrima. Uz izveštaje koje dostavljamo

Read More...

Field marketing strategija

U tekstu gde smo definisali šta je field marketing, rekli smo da iako smo konstantno u nekoj vrsti interakcije sa kupcima, i da nam je potrebna jasna strategija kako bismo kupcima stvorili pozitivnu sliku o proizvodu i brendu. Field marketing otvara brojne mogućnosti da se povežete sa kupcima i ako planirate da započnete kampanju ne

Read More...

Šta je field marketing?

Iako živimo u vremenu gde sve što zamislimo možemo kupiti samo klikom na dugme, deo dana provodimo u interakciji sa ljudima u fizičkom svetu. Sve dok ta lična dimenzija ostaje prisutna kako u radu, tako i tokom kupovine, biće prilika da trgovci pronalaze načine kako bi lično komunicirali sa svojim kupcima i stvarali vredne veze.

Read More...

Angažovanje eksternog prodajnog tima

U svetu smo gde smo navikli da sve kolege, od rukovodioca do izvršioca zadataka, budu smešteni pod jednim krovom i na jednom platnom spisku i samim tim teško je prihvatiti mogućnost predavanja dužnosti ljudima koji nisu zaposleni u kompaniji. To je posebno slučaj kada pričamo o segmentima u FMCG industriji gde se stvari brzo mogu

Read More...

Revizija maloprodaje i brendova

Da li vam je potrebna revizija maloprodaje? Povećani dohodci, povećanje svesti o tome šta nam je sve dostupno, kao i promena načina života doprineli su tome da tržište maloprodaje poslednjih godina značajno poraste, a samim tim i svaki segment koji je povezan sa samom prodajom. Tako, da bi dobavljači ostali konkurenti na tržištu neohodno je

Read More...

Ambasadori novog brenda u marketima

Počeci kompanije Kolln datiraju s kraja 18. veka kada je Hans Hinrich Kolln nabavio malu mlinicu za krupicu na konjski pogon koju je aktivno širio. Tako je snabdevao brodski keks pomorcima koji su napuštali Elmshorn i krenuli ka Grenlandu. Posle smrti Hansa Hinricha Kollna, posao je vodila njegova supruga sve dok njegov sin nije postao

Read More...

Alkoholna pića i pelene ista target grupa?

Cross merchandising je maloprodajna marketinga praksa zajedničkog prikazivanja proizvoda iz različitih kategorija, kako bi se podstakla dodatna kupovina proizvoda a time i generisao dodatni prihod. Glavni cilj ove strategije je povezivanje različitih proizvoda koji se međusobno dopunjuju ili se logično mogu koristiti u saradnji. Ova strategija takođe ima za cilj poboljšanje ukupnog korisničkog iskustva omogućavajući

Read More...

Da li poznajete svoje saigrače dovoljno dobro?

U maloprodajnom ekosistemu postoje više poslovnih pozicije, koje imaju različite opise posla i funkcije, ipak ono što im je zajedničko i što predstavlja glavani cilj svakoj poziciji je da proizvod lakše dođe do krajnjeg potrošača koji će biti srećan i dugoročni konzument istog. Svaka uloga shodno njihovim ciljevima i definisanim zadacima, podržavaće  proizvod na različite

Read More...

Opasnost od pojave Out-Of-Stock

Promene koje su se desile u proteklih par meseci nametnule su nam  nove izazove, koje su se odrazile i na način kupovine potrošača kao i vremena i pažnje koje kupac posvećuje kupovini i vremenu provedenom u maloprodajnom objektu. Kupac, prilagođen novoj situaciji, neće se zadržavati u objektima više nego što je potrebno, imajući u vidu

Read More...