Naš tim

Naš tim

Upotpunjujući međusobna znanja u segmentu prodaje i ukrštajući dugogodišnje iskustvo na strani klijenta i na strani retail-a, kompanija Brand Care može da se pohvali timom koji se uvek zalaže za klijenta i brendove:

Marko Purković

Osnivač & direktor

Akademsko obrazovanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta vrlo brzo nakon završenog fakulteta upotpunjuje sa iskustvom u samom biznisu. Bio je deo uspešnih timova u kompanijama iz oblasti IT-ja, telekomunikacija, ali i prodajnih organizacija gde stiče vredno iskustvo za svoj dalji razvoj.
Otvara svoju firmu za distribuciju robe široke potrošnje u Bosni i Hercegovini i zajedno sa principalima razvija brendove na tom tržištu i pospešuje prodaju sa svojim klijentima.
Paralelno radi na svom usavršavanju, posećuje specijalizovane sajmove i konferencije, kako bi klijentima, ali i svom timu preneo novitete koji dižu nivo usluga i pružio najbolje alate za rad.
Razvijen biznis prepušta partnerima, i vraća se u Srbiju gde sa jasnom vizijom i velikim iskustvom osniva Brand Care kompaniju. Okuplja kolege iz industrije, upotpunjuje lično iskustvo sa njihovim, i zajedno sa svojim ljudima staje na raspolaganje klijentima, u kancelariji ali i na terenu.

Marko o liderstvu:

“Pravi lider treba da ima viziju, mora da bude kreativan, mora da zna gde vidi svoj tim i svoje poslovanje u narednih pet godina. Mora da zna da napravi put do cilja i treba da to prenese svom timu kroz pozitivnu energiju, znanje i entuzijazam. Jedno je imati ideju i držati je za sebe, a drugo je sprovesti sve to u delo sa svojim timom. To je najveća satisfakcija”.

Milan Petrović

Menadžer prodaje

Iskustvo u prodaji gradi od samog početka svoje karijere. Poslovne studije mu daju odlične osnove da na samom terenu bolje razume krajnji cilj, ali i upotpuni svoj nastup u pregovorima.
Bio je deo prodajnih timova velikih internacionalnih kompanija, ali se najviše profiliše u industriji robe široke potrošnje i trade sektoru koji postaje skoro najvažnija karika u prodaji. Kao “category manager” jednog od najvećih retailera na ovim prostorima, dosta je upoznao i tu drugu stranu prodaje.
U Brand Care kompaniji vodi prodajni tim i lako razume kolege i može dosta da im pomogne upravo sa svojim iskustvom kako u retail-u tako i u samim kompanijama.

Milan o liderstvu:

“Kako biste klijentu dali maksimum, morate razumeti sam proces kretanja proizvoda od nastanka pa sve do krajnjeg kupca – koji su to izazovi u samoj kompaniji, prodavnicama, i ljudi na terenu. Dodatno, morate biti na terenu i pratiti tržište, pomagati svojim ljudima i davati im jasne smernice zašto je važno određenu stvar uraditi. Prodaja je laka, kada vaš krajnji kupac ima isped sebe onaj proizvod koji želi da kupi!”.

Natalija Radojević

Client Services Manager

Tokom trajanja studija kao član studentske organizacije Savez studenata FON-a, čiji je sad alumni, imala je priliku da kroz mnoge projekte upotpuni sve naučeno i u praksi kao član tima, lider tima a na kraju i kao član Upravnog odbora ove organizacije.

Nakon završenih studija bila je deo tima vodeće internacionalne kompanije u oblasti telekomunikacija, gde stiče znanja i iskustva iz oblasti trade marketinga.

U Brand Care kompaniji poveren joj je odnos sa klijentima, sa kojima je svakodnevno u komunikaciji i na raspolaganju.

„U savremenim uslovima poslovanja osnovni parametar uspešnosti, jeste kvalitetan i dugotrajno održiv odnos sa klijentima. Zadovoljstvo klijenata, ostvareno kvalitetnom poslovnom saradnjom, preko dobrog poznavanja njihovih potreba i želja, predstavlja osnovnu polugu ostvarivanja dugoročne lojalnosti.“

Edina Evelin Tanasković

Supervizor za region BEOGRAD-ZAPAD

Edina je član Brand Care tima od samog osnivanja kompanije. Nakon dugogodišnjeg iskustva u ovoj oblasti, velikom trudu i posvećenosti svakom principalu, postala je prvi supervizor našeg tima.

Snežana Terzić

Supervizor za region BEOGRAD-ISTOK

Nakon 15 godina iskustva u ovoj oblasti, Snežana počinje da vodi tim ljudi na terenu i da svojim znanjem i iskustvom edukuje i unapređuje kvalitet rada naših kolega kao i samog poslovanja.

Branko Gašić

Supervizor za region SEVER

Svoju karijeru u kompaniji Brand Care Branko započinje kao merchandajzer na terenu, gde pokazuje izuzetan nivo odgovornosti i visprenosti. Sada, nakon godinu dana rada samostalno vodi tim severa i usavršava veštine svojih kolega.

Miloš Aleksić

Supervizor za region CENTRALNA I JUŽNA SRBIJA

Zahvaljujući viskom nivou odgovornosti, ažurnosti i posvećenosti, za manje od godinu dana Miloš postiže zadivljujuće rezultate i dolazi na mesto supervizora centralne i južne Srbije.