Outsource prodaje

Outsource prodaje

Brand Care je vodeća firma koja se specijalizovala za outsource prodaju na terenu i merchandising u okviru FMCG industrije. Naša usluga outsourcinga prodaje na terenu pruža niz prednosti našim klijentima, posebno u modernom trgovinskom kanalu ili radu sa organizovanim sistemom kupaca, kao što su marketi i drugi retaileri.

Jedan od glavnih benefita outsourcinga komercijalista je ozbiljna ušteda u sistematizaciji rada i maksimalnom iskorišćenju operativnog radnog dana. Umesto da klijenti sami zaposle komercijaliste, mi obezbeđujemo stručnjake za prodaju na terenu i merchandising koji su već obučeni i iskusni u radu sa FMCG proizvodima. Naši komercijalisti su posebno obučeni za rad u retail okruženju, sa fokusom na modernom trgovinskom kanalu.

Koristimo savremeni softver koji omogućava našim klijentima da u realnom vremenu prate prodaju i stanje svoje robe u marketima. Ovaj softver pruža detaljne informacije o prodaji, zalihama i drugim ključnim pokazateljima, čime naši klijenti mogu donositi informisane odluke i prilagođavati svoje strategije prodaje na osnovu trenutnih podataka.

Outsourcing prodaje na terenu i merchandisinga je već godinama uspešna praksa na Zapadu, gde sve više kompanija angažuje provajdere poput nas umesto da samostalno zapošljavaju ljude. Ovaj pristup omogućava kompanijama da se fokusiraju na svoje osnovne poslovne aktivnosti, dok stručnjaci za prodaju na terenu i merchandising pružaju sveobuhvatnu podršku u retail kanalu. Na taj način, naši klijenti imaju koristi od našeg znanja, iskustva i efikasnosti, bez potrebe za izgradnjom i održavanjem sopstvenog tima komercijalista.

Ukratko, Brand Care nudi uslugu outsourcinga prodaje na terenu i merchandisinga za FMCG industriju, posebno fokusiranu na moderni trgovinski kanal. Naša usluga donosi brojne benefite, uključujući ozbiljne uštede u sistematizaciji rada, maksimalnu iskorišćenost operativnog radnog dana komercijalista i pristup savremenom softveru koji omogućava praćenje prodaje i stanja robe u realnom vremenu. Ovaj pristup je već usvojen na Zapadu i sve više kompanija prepoznaje prednosti outsourcinga prodaje na terenu umesto zapošljavanja sopstvenih timova.