Veći fokus na proizvodnji i marketingu- Basket & Brand Care

Veći fokus na proizvodnji i marketingu- Basket & Brand Care

Basket je porodična firma sa sedištem u Golubincima, u srcu plodne sremske ravnice. Dobra hrana je oduvek bila važan aspekt našeg života i poslovanja. Više od jedne decenije radimo na očuvanju i unapređenju tradicionalne fine pekarske industrije, o čemu svedoče mnogobrojna priznanja.

Uz puno truda stvorili smo jedinstvenu liniju proizvoda različitih oblika, tekstura i ukusa, a sve od integralnog brašna, bez aditiva ni konzervansa, posno.

Verujemo da proizvodnja zdrave hrane mora da stoji na zdravim osnovama. Porodična receptura i tradicionalan način izrade, uz pažljiv odabir visoko kvalitetnih prirodnih sirovina bez dodatka aditiva, naši su najveći saveznici. Pažljivo i sistemski investiramo u razvoj svih sfera poslovanja, sa posebnim akcentom na  kulturi kvaliteta proizvodnog procesa, na temeljima HACCP koncepta. Basket proizvodi su izvanredan primer kako novi trendovi u ishrani savremenog čoveka i dobar ukus ne isključuju jedno drugo. Naprotiv, novo doba je naša konstantna inspiracija da stvaramo ukusnu i zdravu hranu kao neiscrpni izvor zadovoljstva. Basket je društveno i privredno odgovorna firma čiji su odnosi su zasnovani na uzajamnom poverenju i poštovanju.

Basket proizvodi su praktični, lako se nose, ne kvare se. Mogu da budu obrok koji obezbeđuje dovoljno energije, i balans ugljenih hidrata, proteina i mikronutrijenata koji može da zameni jedan obrok u toku dana. Idealni su za korišćenje kada je pristup hrani ograničen: u školi, na putovanjima, pre ili posle treninga, na poslu, a naročito sa celodnevnim radnim vremenom. Preporučuju se svim osobama svih uzrasnih grupa.

Basket je rešio da svoje ukusne i zdrave proizvode poveri Brand Care timu koji će  voditi računa o njima u maloprodajnim objektima širom Srbije. Basket je na ovaj način uradio outsource komercijlista na terenu i prepustio ovaj segmet posla Brand Care-u. Sada se može više  posvetiti procesima proizvodnje i marketing strategiji.

Brand Care preuzima odgovornost svih operacija na terenu od regrutacije ljudi, zapošljavanja, procesa obuke do same egzikucije na terenu. Sve obaveze prema zaposlenima u komercijali  preuzima Brand Care (isplate plata, bolovanja, godišnjih odmora).  Svaki zastupnik na terenu ima definisane korake posete:

 1. Ulazak u objekat-čekiranje u aplikaciji
 2. Odabir brenda
 3. Pregled planograma
 4. Pregled  redovnih pozicja
 5. Pregled sekundarnih pozicija
 6. Popis artikla koji nedostaju i koje je potrebno dopuniti
 7. Popis cena koje nedostaju
 8. Fotografisanje pozicja (pre)
 9. Odlazak u magacin
 10. Pregled kratkih rokova
 11. Postavka robe po planogramu i standardima izlaganja uz implemetaciju FIFO standarda
 12. Seknudarne pozicije- postavka robe po standardima izlaganja
 13. Postavka cena koje nedostaju na redovnim i sekundarnim pozicijama
 14. Fotografisanje redovne i sekundarne pozicije nakon izlaganja svih artikala
 15. Čekiranje OOS svih artikala koji su ulistani
 16. Čekiranje cena  na policama (redovnih i akcijskih)
 17. Prijava nemogućnosti primene planograma
 18. Prijava nemogućnosti postavljanja cena
 19. Prijava problema sa sekundarnim pozicijama
 20. Prijava nemogućnosti primene standarda izlaganja
 21. Postavka POS materijala (opciono)
 22. Sugestivna ili direktna prodaja kroz slanje trebovanja

Basket  dobija izveštaj o radu Brand Care tima na dnevnom nivou. Takodje,  ima mogućnost online kontrole  izlaganja svojih proizvoda u marketima kao i  uvid u eventualne propuste koji se trebaju rešiti.

Dobra komunikacija i želja da se izazovi brzo rešavaju dovelo je do dobrih rezultata i zadovoljstva obe kompanije.

 

 

 

About The Author

Experienced Chief Executive Officer with a demonstrated history of working in the FMCG industry. Founded and manages several successfully distribution companies in Serbia and the region. Skilled in Field Marketing, Marketing Management, E-commerce, Sales Operations, and Sales Management.