Da li poznajete svoje saigrače dovoljno dobro?

Field Marketing Representative

Da li poznajete svoje saigrače dovoljno dobro?

U maloprodajnom ekosistemu postoje više poslovnih pozicije, koje imaju različite opise posla i funkcije, ipak ono što im je zajedničko i što predstavlja glavani cilj svakoj poziciji je da proizvod lakše dođe do krajnjeg potrošača koji će biti srećan i dugoročni konzument istog. Svaka uloga shodno njihovim ciljevima i definisanim zadacima, podržavaće  proizvod na različite

Read More...

Tri ključna faktora za maksimiziranu prodaju

Merchandising kao vid unapređenja prodaje i poslednja karika u distribuciji proizvoda,ima za cilj da kroz aktivnosti obezbedi da svako prodajno mesto pravilno primenjuje planograme za artikle, da artikli budu pozicionirani u punom asortimanu na najboljem mestu i da na vreme prijavi OOS kako bi sprečilo pojavu izgubljena prodaja. Veliki supermarketi imaju puno zahteva koji mogu

Read More...

Zašto je isplativije angažovati outsource tim za unapredjivanje prodje?

Glavno pitanje sa kojim se trenutno suočavaju dobavljači da li da stvore sopstveni tim, ili da urade outsourcing unapredjivača prodaje. Navešćemo jednu od glavnih prednosti outsourcing usluga. Karatko i u metu! Slažete se da samo regrutovanje osoblja nije dovoljno: potrebno je raditi na osoblju. Ljudi treba da budu obučeni, a zatim se njihov rad i

Read More...

Everything You Need to Know About Field Marketing

Field Marketing Definition Field marketing is a branch of marketing in which brands get their products in front of consumers “out in the field” at retail locations, events, college campuses, or in public locations. Field marketing initiatives include promotions, demos, and direct sales. The objectives of field marketing vary by company and campaign, but some

Read More...