Da li poznajete svoje saigrače dovoljno dobro?

Da li poznajete svoje saigrače dovoljno dobro?

U maloprodajnom ekosistemu postoje više poslovnih pozicije, koje imaju različite opise posla i funkcije, ipak ono što im je zajedničko i što predstavlja glavani cilj svakoj poziciji je da proizvod lakše dođe do krajnjeg potrošača koji će biti srećan i dugoročni konzument istog. Svaka uloga shodno njihovim ciljevima i definisanim zadacima, podržavaće  proizvod na različite načine tokom njegovog maloprodajnog veka.
Znanje o tome kako ostali saigrači i igrači u maloprodajnom prostoru utiču na vaše postavljene ciljeve može vam uštedeti puno vremena novca i vašeg strpljenja.

1.Merchandiser

Merchandiser je posvećen detaljima kada je reč o plasmanu proizvoda u prodavnicama. Oni rukuju proizvodom, ali nemaju interakciju sa kupcem u maloprodaji, oni se brinu i vode računa da proizvod bude uredno postavljen prema definisanim planogramima. 

Važne merchandising aktivnosti:

 • Pravilna implementacija planograma
 • Izgradnja vizuelnog identiteta robe u policama
 • Vođenje računa o rokovima proizvoda i postavljenje prema definisanim politikama za dati proizvod (FIFO i FEFO)
 • Pravilna postavka regularnih/akcijskih cena

Primer dobrog merchandisera: brzo čitanje planograma i organizacija police tačno onako kako je navedeno.

Primer lošeg merchandisera : Ne obraćanje pažnje na datume isteka roka upotrebe kvarljive robe u prodavnici sa strogom FEFO politikom.

2.Komercijalisti

Komercijalistima  glavni fokus i interes je prodaja robe prateći postavljene ciljeve i poštujući strateške odnose. Oni komuniciraju sa svima, od proizvođača i veletrgovaca do ambasadora brenda i kupaca. Podspešuju prodaju osvajanjem novih principala, upravljanjem postojećim i zaštitom svog terena od konkurencije.

 Važne aktivnosti su:

 • Obavljanje poseta trenutnim i potencijalnim principalima
 • Olakšavanje narudžbi između maloprodaje i distributera
 • Planiranje promocija proizvoda
 • Praćenje tržišta i poslovanja konkurenta

Dobar primer komercijaliste: Provera tačnosti cena na policama tokom posete lokaciji.

Loš primer komercijaliste: Planiranje promocije, ali ne proveravanje da li je naručeno dovoljan broj proizvoda da zadovolji povećanu potražnju.

3.Brend ambasador 

Uloga ambasadora brenda je da ispunjava ciljeve marketinga direktnom interakcijom sa kupcem. Ambasadori brenda pospešuju prodaju poboljšavajući vidljivost brenda.

Dobar primer: Poznavanje ključnih informacija o proizvodu koje treba da prenese na krajnjeg potrošača.

Loš primer: Nepoznavanje brenda, loša i neefikasna komunikacija sa kranjim potrošačem.

4.Store Manager

Za menadžere prodavnica, merchandising je mnogo širi. Umesto da se fokusira na jednu određenu kategoriju proizvoda, menadžer prodavnice mora da razmisli o tome kako stotine proizvoda u prodavnici funksionišu zajedno kako bi maksimizirali prodaju u objektu. Menadžeri prodavnica teže što većoj prodaji vodeći računa da okruženje u kojem se proizvodi prodaju povećava konverziju kupaca.

Važne aktivnosti:

 •  Izrada strateškog plana za optimizaciju toka kupaca
 • Obezbeđuje uredan i uređen objekat
 • Primena cross-merchandisinga u objektu (Cross merchandising je strategija koja pojačava prodaju postavljanjem komplementarnih predmeta jedan pored drugog u prodavnici)

Dobar primer: Postavljanje privlačnih transparenta i natpisa radi edukacije kupaca o trenutnim i predstojećim promocijama.

Loš primer: Otežavanje rada merchandisera, ne obezbeđujući mu usluge koje su mu neophodne s njihove strane

5.Field force menadžer

Field force menadžeri, grade marketing strategiju donoseći važne odluke kako bi se osigurali da se proizvod nalazi na pravom mestu, u pravo vreme, u pravoj količini i po pravoj ceni osiguravajući da njihovi merchandiseri imaju znanje i alate za njihovo izvršenje.

Važne aktivnosti:

 • Efikasna komunikacija sa terenskim timom
 • Edukacija terenskog tima o novim promocijama i proizvodima
 • Redovna kontrola merchandising tima

Dobar primer: Uveriti se da proizvod koji je na promociji, bude u dovoljnoj količini na lageru.

Loš primer: Ne obaveštavanje merchandising tima o neophodnim promenama na terenu.

Poznavajući dobre i loše primere svake funkcije u maloprodajnom ekosistemu, možete bolje prepoznati vaše ključne tačke na kojima je neophdno da se učine promene, koje će na kraju dovesti do bolje prodaje i zadovoljnijeg potrošača, što je složićete se, cilj svima nama.

About The Author

Experienced Chief Executive Officer with a demonstrated history of working in the FMCG industry. Founded and manages several successfully distribution companies in Serbia and the region. Skilled in Field Marketing, Marketing Management, E-commerce, Sales Operations, and Sales Management.