Maloprodajna i Merchandising strategija- Aleva

Maloprodajna i Merchandising strategija- Aleva

Trgovina na malo na različite načine privlači kupce određenim robama i uslugama. Ona uključuje aktivnosti i strategije kao što su dizajn u prodavnici, odabir određene robe koja odgovara ciljnom tržištu i fizički i digitalni marketing robe kupcima. Cilj maloprodajne trgovinske aktivnosti je podrška maloprodajnoj strategiji koja generiše prihod za trgovca na malo i vrednost za kupca. Izbor maloprodajne robe i vrsta robe i usluga koje prodavac odlučuje da skladišti su ključne maloprodajne strategije.

Maloprodajna strategija može da se definiše kao način na koji se vodi upravljanje maloprodajom – kako prodavac planira i usmerava svoje resurse da bi postigao svoje ciljeve.Uključuje planiranje i usmeravanje poslovnih procesa koji su uključeni u zadovoljavanje želja i potreba i stvaranje vrednosti za kupca na kraju maloprodajnog lanca snabdevanja prodajom dobara ili usluga (ili oboje) kupcima radi zarade.

Maloprodajna strategija se razlikuje od Merchandising strategije koja može da se definiše kao taktika (ili poslovni proces) koji doprinosi prodaji robe i usluga kupcu radi zarade. Taktike u okviru celokupne maloprodajne strategije uključuju raznolikost robe dostupne za prodaju u prodavnici ili na mreži i način na koji prodavac reklamira i prikazuje tu robu kako bi podstakao interesovanje i stvorio iskustvo kupaca.

 Kompanija Aleva je primenu merchandising stretegije poverila našoj firmi, sa kojom uspešno već skoro godinu dana implementiramo planiranu strategiju.

Naš tim na terenu ukupno obilazi preko 200 objekata, ukupan broj proizvoda o kojima se brine naš tim je 212.

Koraci koji naši merchandiseri prolaze kako bi ispunili očekivanja našeg klijenta su:

 1. Ulazak u objekat-čekiranje u aplikaciji
 2. Pregled planograma, redovnih i sekundarnih pozicija
 3. Pregled artikla i cena koji nedostaju i koje je potrebno dopuniti
 4. Odlazak u magacin
 5. Postavka robe po planogramu i standardima izlaganja uz implemetaciju FEFO standarda
 6. Fotografisanje redovne i sekundarne pozicije nakon izlaganja svih artikala
 7. Popis OOS svih artikala koji su ulistani
 8. Popis cena  na policama (redovnih i akcijskih)
 9. Prijava nemogućnosti primene planograma, cena, problema sa sekundarnim pozicijama ili sa pimenom standarda izlaganja.
 10. Postavka POS materijala
 11. Direktna i sugestivna trebovanja
 12. Popis kratkih rokova

Kompanija Aleva dobija izveštaj o radu Brand Care tima na dnevnom nivou. Takodje,  ima mogućnost online kontrole  izlaganja svojih proizvoda u marketima kao i  uvid u eventualne propuste koji se trebaju rešiti.

Nadamo se da ćemo jos dugo vremena sarađivati na lep način sa kompanijom Alevom i da ćemo zajedno ostvariti još puno uspeha.

 

About The Author

Experienced Chief Executive Officer with a demonstrated history of working in the FMCG industry. Founded and manages several successfully distribution companies in Serbia and the region. Skilled in Field Marketing, Marketing Management, E-commerce, Sales Operations, and Sales Management.