Šta je Merchandising?

Šta je Merchandising?

 

Da li vas je nekada interesovalo kako proizvod stigne do police u prodavnici, kako to da su neki proizvodi izloženi prema planogramima i da je njihova polica uredna dok neki izgledaju potpuno suprotno? Merchandising, kao način unapređenja prodaje i poslednja karika u distribuciji proizvoda, je u modernom potrošackom društvu postala jako važna karika u osiguravanju da proizvod stigne do krajnjeg potrošača. Ako se zapitamo zašto je to tako i da li proizvod može da se prodaje i bez upotrebe istih, odgovor je naravno da moze, ali biti u neznanju kako se proizvod izlaže u objektima i da li je on vidljiv za potrošača, je veliki problem ukoliko želimo da maksimiziramo našu prodaju.

Firma Brand Care prepoznala je tržišnu potrebu za istim i od 2018. godine uspešno sarađujemo sa preko 30 brendova, imamo 30 merchandisera na terenu i obilazimo preko 1000 objekata.

Analizirajući razvijena, svetska tržišta uvideli smo da proizvođači ili fabrike i retaileri, imaju direktnu saradnju, što je dovelo do toga da se prostor za distributera smanji pa čak i da ga uopšte nema. Kao posledica toga razvio se “field marketing”, odnosno, uslužni servis  koji pomaže retailerima i proizvođačima da se dogovor prenese i na samo mesto prodaje.

Pa tako merchandising možemo da objasnimo, kao proces koji garantuje da je tačna količina proizvoda dostupna kupcima u prodavnici i da se na taj način maksimizira raspoloživost i minimiziraju zalihe proizvoda a sve u skaldu sa planogramima.

Cilj koji postavljamo kroz merchandising aktivnosti su da svako prodajno mesto ima planirane proizvode, na najboljem mestu i u punom asortimanu.

Naši merchandiseri pre početka rada prolaze detaljnu obuku kako bi mogli da odgovore na zadatke svakog našeg klijenta. Kroz svoj posvećen rad i maksimalno zalaganje na terenu doprinose boljoj pozicioniranosti proizvoda pa tako i prodaji naših klijenata.

Prilikom svake posete, postoje koraci koje naši merchandiseri prate i  kroz koje oni izvršavaju posao:

 1. Ulazak u objekat-čekiranje u aplikaciji
 2. Odabir brenda
 3. Pregled planograma, redovnih i sekundarnih pozicija
 4. Pregled artikla i cena koji nedostaju i koje je potrebno dopuniti
 5. Fotografisanje redovne i sekundarne pozicije nakon izlaganja svih artikala
 6. Odlazak u magacin
 7. Pregled kratkih rokova
 8. Postavka robe po planogramu i standardima izlaganja uz implemetaciju FIFO standarda
 9. Popis OOS svih artikala koji su ulistani
 10. Popis cena  na policama (redovnih i akcijskih)
 11. Prijava nemogućnosti primene planograma, cena, problema sa sekundarnim pozicijama ili sa pimenom standarda izlaganja.
 12. Postavka POS materijala (opciono)
 13. Sugestivna ili direktna prodaja kroz slanje trebovanja

Korišćenje merchandisinga u prodajnim aktivnostima ima svoje efekte, procenjuje se da je moguće ostvariti na taj način konstantno povećanje prodaje od 20-75%, zavisno od vrste robe, a u nekim slučajevima i mnogo više, na primer i do 200%.

Ukoliko smatrate da možete postići još veću vidljivost u objektima, a time i lakše stići do krajnjeg potrošača, slobodno nam pišite sve nedoumice, ukoliko ih imate, na mail office@brandcaregroup.rs, a mi ćemo vam rado pružiti sve informacije.

About The Author

Experienced Chief Executive Officer with a demonstrated history of working in the FMCG industry. Founded and manages several successfully distribution companies in Serbia and the region. Skilled in Field Marketing, Marketing Management, E-commerce, Sales Operations, and Sales Management.